Leer en verbonden online dating

Er was een levendige discussie met veel praktijk- en onderzoeksvragen aan de vijf professionals Ilse Renders, Amy de Waal, Dilana Schaafsma, Judith Kreijne en Joke Stoffelen.Ervaringen uit de praktijk en het onderzoek kwamen uitgebreid aan bod.Dat klopt allemaal, maar dat mag niet de eerste insteek zijn voor hun voorlichting.

Als kennis en vaardigheden ontbreken, wordt het lastig om je relatie rustig op te bouwen, om je grenzen en wensen te bespreken of met relatieproblemen om te gaan.

Ontmoetingsmogelijkheden creëren voor het vinden van een relatie en professionele begeleiding van de relatie bij zowel het aangaan als het onderhouden van een relatie.

Als relaties niet ondersteund worden door de omgeving, dan is de kans op het vinden van liefde klein!

Samenzijn is voor deze mensen belangrijker dan activiteit en vaak zelfs seksualiteit.

Het geeft ze een verhoogde onafhankelijkheid en zelfvertrouwen.

Search for leer en verbonden online dating:

leer en verbonden online dating-65leer en verbonden online dating-28leer en verbonden online dating-9leer en verbonden online dating-7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “leer en verbonden online dating”

  1. #rushesports2017 #Dominate The Game The NAG LAN is an unforgettable experience for any gamer wanting to spend a weekend filled with meeting new friends/teamies and reconnecting with old ones, as well as non-stop gaming 24/7.